ADÎM-ÜL İMKÂN


ADÎM-ÜL İMKÂN
İmkânsız. Olamaz

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • Sufi metaphysics — Major ideas in Sufi metaphysics have surrounded the concept of Wahdat or Unity . Two main Sufi philosophies prevail on this controversial topic. Wahdat ul Wujood literally means the unity of creation. As originally developed by Ibn Arabi, it does …   Wikipedia

  • — 1. 1. sual əvəz. Bu və ya digər əşyanı, vəziyyəti, halı, hadisəni müəyyənləşdirmək üçün sual məqamında işlədilir. Nə dedin? Nə olan işdir? Nə olub? Bu nə evdir? 2. əvəz. Təsdiq bildirən feillərə inkarlıq mənası verir. <Uğur:> Səndən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti